Bergsjöelever lekte in mattekunskaper på Chalmers

1:32 min

Skolelever från Bergsjöns Studiocenter Läxhjälpen och deras föräldrar fick under lördagen chansen att vara med på en  inspirationsdag om matemati på Chalmers campus Johannneberg.

Denna inspirationsdag som leddes av Intize som är en studentdriven organisation i Göteborg som stöds av Chalmers Tekniska Högskola.

Dagen skulle  öka barn och ungdomars nyfikenhet kring ämnet matematik.

Flera hundra barn och deras föräldrar hade tagit tillfället i akt komma och lära sig mer, säger Linda Ekberg som är verksamhetsansvarig på Intize.

Man gjorde frågelekar och mattelekar för att få en bättre känsla för matematik. Man ville öppna en ny värld för de äldre barnen genom att visa dem delar av universitetet.