Enligt Folkhälsomyndigheten

Spelmissbruket ökar – kvinnor hårdast drabbade

0:27 min

Antalet svenskar som har allvarliga spelproblem har nästan fördubblats på tio år, enligt nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

För första gången är en majoritet av spelmissbrukarna kvinnor.

För tio år sedan var närmare 24 000 svenskar fast i spelmissbruk, i dag sitter 45 000 fast i spelandet, rapporterar SVT Nyheter.

– Trender av det här slaget är alltid obehagliga. Det visar att någonting händer som vi bör försöka hitta ett sätt att begränsa och förändra, säger Ulla Romild, utredare vid Folkhälsomyndigheten och den som lett studien.

Det finns inga exakta siffror, men Ulla Romild uppskattar att omkring 30 000 barn bor i familjer där minst en förälder har spelproblem.

– Spelproblem får väldigt långtgående konsekvenser som psykisk ohälsa och självmordsproblematik, och som även drabbar familj och närstående. Vi vet inte vad det kostar för samhället, men det är ganska stora pengar, säger Romild.

Ökningen är störst bland kvinnor som nu utgör 64 procent av gruppen, jämfört med 18 procent i en liknande mätning från 2015. Ulla Romild säger att en förklaring till skiftet kan vara att spelbolagen riktat in sig på den kvinnliga målgruppen, men också att fler kvinnor än tidigare spelar på nätkasinon.

– Tillgängligheten till spel har ökat och de finns nu i mobilen hos var och en. Just tillgängligheten är den stora riskfaktorn för att utveckla spelproblem, säger Romild.

Håkan Wall, legitimerad psykolog som forskar om spelberoende vid Karolinska institutet i Stockholm, delar bilden av att nätkasinon kan förklara ökningen av spelproblem bland kvinnor.

– I min forskning kan jag se att kvinnorna i väldigt stor utsträckning spelar på onlinecasinon, och att just den gruppen har mer problem än de som ägnar sig åt andra spelformer, säger Wall.

Folkhälsomyndighetens undersökning bekräftar enligt Ardalan Shekarabi den bild som regeringen tidigare haft av situationen, som låg till grund för omregleringen av spelmarknaden och den nya spellag som började gälla vid årsskiftet.

– Men det finns fortfarande en problematisk fråga kvar. Det som jag ser som den stora risken för spelkonsumenterna är spelreklamen, det är därför vi lägger ner mycket energi på att skärpa reglerna där, säger han.

Enligt Shekarabi kommer regeringen "i närtid" att redovisa den framtida processen i frågan.

– I det här läget har jag inte uteslutit några som helst alternativ, jag har till och med träffat företrädare för Italiens regering och tittat på totalförbud mot spelreklam. Det är vårt sistahandsalternativ, säger Shekarabi.