Luftvärnssystem

Kräver mer information om Patriot-affär

1:55 min

Det finns stora risker kring Sveriges köp av det amerikanska luftvärnssystemet Patriot, enligt en internrapport från Försvarets materielverk. Allan Widman, liberal ledamot i försvarsutskottet, menar att slutsatserna är "synnerligen oroande" och kräver mer information kring affären efter Ekots avslöjande.

I en hittills hemligstämplad rapport från Försvarets materielverk, FMV, varnar myndighetens revisorer för att kostnaderna kring Sveriges köp av det amerikanska luftvärnssystemet Patriot inte är tillräckligt analyserade.

Det är också oklart hur bland annat kompetensbrister och ansvarsfördelning mellan FMV och Försvarsmakten ska lösas.

– Det är synnerligen oroande och av det skälet har jag också idag begärt att FMV, Försvarsmakten och Försvarsdepartementet omgående informerar försvarsutskottet om alla de detaljer och den information som man har om den här affären, säger Allan Widman, liberal ledamot i riksdagens försvarsutskott.

I augusti klubbade regeringen igenom Patriot-köpet i riksdagen med stöd av Centern och Moderaterna.
Själva anskaffningskostnaden ligger på drygt 12 miljarder kronor - men utöver det tillkommer ytterligare kostnader som inte fanns definierade när den hittills hemligstämplade internrapporten skrevs före jul.

Men enligt brittiska och amerikanska erfarenheter kan den totala prislappen bli mångdubbel, enligt Försvarshögskolans Martin Lundmark som Ekot talat med.

I rapporten, som Ekot nu har fått ut, skriver FMV:s revisorer bland annat att "målbilden inte är definierad", ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten och FMV är oklar, att "ekonomisk planering försvåras eftersom det saknas beräkningsmodeller" och att arbetet med att foga in Patriot-systemet i befintliga försvarssystem försvåras eftersom det inte är helt klarlagt vilka andra system som ska ingå. Dessutom finns risk för att "kompetensbrister leder till fördyringar så väl som förseningar".

– Den sammantagna bilden är att man gett sig in i ett projekt som man inte har ekonomisk eller teknisk kontroll över. Det är mycket oroande, säger Allan Widman.

Men i och med att de flesta partier verkar ense om att hotbilden har ökat och att försvarsförmågan behöver höjas, är det inte rimligt att beslut fattas snabbt?

– Det är alltid så att man tvingas till prioriteringar när man bygger upp ett försvar. Men om ett projekt kostar tiotals miljarder mer får det allvarliga konsekvenser. Det innebär också att förberedelserna som görs inför nästa försvarsbeslut måste göras om om det dyker upp oväntade kostnader.

Den av riksdagen tillsatta försvarsberedningen ska lämna sin slutrapport om nästa försvarsbeslut i maj.

Ekot har sökt försvarsminister Peter Hultqvist som avböjer att kommentera med hänvisning till att rapporten är en internrapport från FMV.