RENOVERING UTAN UPPHANDLING

Hård kritik mot Vänersborgspolitiker efter olaglig renoveringsaffär

2:26 min

Politikerna i Vänersborg får svidande kritik i en internrevision om renoveringen av kommunhuset där arbeten för 31 miljoner kronor utförts utan upphandling.

Den här historien började för flera år sedan när personal inne i kommunhuset blev sjuka och man upptäckte att inomhusmiljön var under all kritik. Vänersborg bestämde sig då för att renovera och gjorde en så kallad totalentreprenad.

Men efter hand upptäcktes ännu fler problem som behövde åtgärdas i kommunhuset. Det var då fakturorna började dugga tätt och det är också dessa som nu revisionen kritiserar.

Totalt har revisorerna hittat arbeten för över 31 miljoner kronor – som inte har upphandlats lagligt. Inköpen har skett löpande utan så kallad offentlig upphandling.

Revisionsrapporten om kritiken kom in i slutet av mars. I den får samhällsbyggnadsnämnden, som ansvarar för renoveringen, skarp kritik för den bristande interna kontrollen där revisorerna anser att det saknats styrning och kontroll.