HD: Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen

2:24 min

Högsta domstolen har nu på eftermiddagen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd om Nordkalks stenbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland - kan överklagas till EU-domstolen.

Därmed står domen i den lägre instansen - Mark- och miljööverdomstolen - fast. Det blir därmed ingen stenbrytning för Nordkalk i området. Och en 13 år lång rättsprocess inom det svenska rättsväsendet kan vara slut.

Området kring Ojnareskogen klassas som EU-naturreservat, ett så kallat Natura 2000-område. I beslutet från Mark- och miljööverdomstolen, som meddelades i september 2018, konstaterade domstolen att stenbrytning inom området skulle leda till att prioriterade livsmiljöer som finns i området bryts ut.

Konflikten om stenbrytningen i Ojnareskogen är långdragen. I Nordkalks fall har domstolsprocessen pågått i 13 år, och huruvida beslutet i Högsta domstolen innebär att det sista ordet är sagt återstår att se. Efter beskedet i Mark- och miljööverdomstolen i september sade Nordkalk att domen skulle kunna komma att överklagas till EU-domstolen.