Svensk politik

Knappt utrymme för reformer i vårbudgeten

1:53 min

I regeringens ekonomiska prognos inför vårbudgeten som presenterades i dag saknas utrymme för reformer. Skattesänkningar på 20 miljarder kronor ska genomföras till följd av att riksdagen tagit Moderaternas och Kristdemokraternas budget.

Den svenska ekonomin ser också ut att gå lite sämre än tidigare, men arbetslösheten går svagt neråt säger Magdalena Andersson:

– Regeringen räknar med att BNP växer med 1,6 procent i år. Det en halv procent lägre jämfört med förra prognosen i november. Arbetslösheten blir också något lägre 6,3 procent.

Sysselsättningsgraden är den högsta på 25 år och statsskulden är låg, den lägsta sedan 1977. Men regeringen når inte överskottsmålet. Det blir 0,2 procent av BNP i överskott, men borde vara 0,33.

– Arbetsmarknaden i Sverige fortsätter att utvecklas väldigt starkt. Det är fler som söker sig ut på arbetsmarknaden och det är fler som får jobb. Men tittar vi på tillväxten så ser vi att efter några år med väldigt högt resursutnyttjande så går vi till en något mer dämpad tillväxt.  

Budgeten bygger på samarbetet i 73-punktsprogrammet med Miljöpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det är grön skatteväxling på totalt 15 miljarder som ska finansiera flera av punkterna.

– Sedan ska man komma ihåg att i många av dom reformer vi vill se, där är prislappen framförallt politiskt mod. När vi omreglerar bostads- och arbetsmarknaden, säger Emil Källström, Centerns ekonomiskpolitiska talesperson.

Moderaterna kritiserar de fyra partierna som står bakom den kommande vårbudgeten och att exempelvis. satsningar på fler polisen inte kommer förrän till hösten: 

– Man prioriterar fel. Det viktigaste nu är att stärka polisen, det är att se till att välfärden fungerar, och att vi kan möta de migrationsutmaningar som vi fortfarande har, säger Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson.