Krisen i Swedbank

FI: Vi kunde ha gjort mer

2:00 min

Finansinspektionen (FI) har anledning att vara självkritisk i fråga om hur Swedbank agerat på misstankarna om penningtvätt. Myndigheten borde ha agerat mot Swedbank redan när penningtvättsskandalen inom Danske bank uppdagades förra året. Det anser FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

FI har i egenskap av tillsynsmyndighet ett ansvar att hjälpa bankerna att upptäcka misstänkt penningtvätt. Nu har man riktat sökljuset mot Baltikum, och samarbetar även med myndigheter där. Men Erik Thedéen anser att FI kunde ha varit mer på tårna.

– I efterhand så tycker jag att vi skulle ha gjort det redan när vi såg krisen i Danske band (våren-hösten 2018, reds. anm.). Där tror jag att vi skulle ha kunnat vara ännu mer framåtlutande.

Varför gjorde ni inte det, ni har ju långtgående befogenheter och det här är ju ett av era uppdrag?

– Vi har långtgående befogenheter att göra det i Sverige, men i stort sett inga befogenheter att göra det i Baltikum. Det vi nu gör är att bryta ny mark, det har så vitt jag vet ingen annan tillsynsmyndighet gjort i Europa, nämligen att man går ihop tillsammans och gör gemensam tillsynsinsats över gränserna. Här har penningtvättssystemet mycket att lära.

Men är det så att de baltiska myndigheterna inte varnat er för misstänkt penningtvätt?

– Så kan man inte säga. Om man går igenom vad de har gjort i Baltikum så har de också gett ett antal sanktioner mot både Swedbank och SEB, 2013-2014. Har de gjort tillräckligt? Jag tror att de säkert har anledning att fundera på om de skulle gjort ännu mera.

Aktien har störtdykt ett antal gånger och bankens VD Birgitte Bonnesen har fått sparken. Trots hot – om än osannolika – från amerikanskt håll om att Swedbank kan komma att stängas ute från dollarmarknaden, ser Erik Thedéen ingen nuvarande risk för spararna. 

– Vi ser i dagsläget ingen risk för finansiell stabilitet. Det är inte samma sak som att vi garanterar vare sig Swedbank, eller något annan, hur de kommer de kommer att se ut de närmaste åren. Det innebär inte att det här inte är en allvarlig situation. Men vi måste ändå tydligt kunna säga det.

Swedbank har ju undanhållit information för amerikanska myndigheter. Kan du lita på att den information du fått av Swedbank är fullständig?

– När vi bedömer finansiell stabilitet så är det en bred analys, det är inte så att vi är beroende av någon enstaka uppgift från Swedbank.