Bostadsprojektet Mallbo

Forskaren kritisk mot bostäder till utsatta

2:21 min

Personer i Malmö som lever på bidrag kan få förstahandskontrakt i nybyggda hus. Men bostadsforskaren Martin Grander ser risker.

Lägenhetskontrakten i de tre nybyggda husen som väntas stå klara tidigast 2023 kommer framför allt gå till personer som lever på försörjningsstöd och inte har något fast boende. Gruppen växer i Malmö och i slutet på förra året bestod den av knappt 2 000 vuxna och drygt 1 300 barn.

Bostadsforskaren Martin Grander på Malmö universitet tycker att Mallbo-modellen är intressant, men ser också risker.
 
– Stigmatiseringsrisken finns oavsett var man bygger de här bostäderna. Andra risker är att man legitimerar en annan riktning i bostadspolitiken. Det här är ett avsteg, ett experiment, men frågan är hur tänker man på uppskalningen kring detta. Är det här en ny riktning i bostadpolitiken eller är det här en lokal lösning som vi måste ha för att klara av bostadspolitiken, säger han.