Ojämlikt för personer med autism och asperger i samhället

1:38 min

Idag är det Världsautismdagen som instiftades av FN 2007. Det är en dag då man uppmärksammmar och sprider kunskap om personer med autismspektrum­­tillstånd.

Kristina Widén är ledamot i styrelsen för Autism- och Aspergerföreningen Värmland. Enligt henne har hjälpen för personer med autism och asperger blivit bättre sedan Lagen om stöd till och service till vissa funktionshindrade, LSS, kom till på 90-talet men hon menar samtidigt att personernas behov inte alltid möts.
– Många personer med autism har ojämna förmågor. Man kan vara bra på vissa saker och ha stora svårigheter med andra vardagliga färdigheter.

Vad för problem är det man möter om man har dessa funktionshinder?
– När det gäller yngre barn i skolåldern är ju skolans insatser otroligt viktiga. Och där är det väldigt olika. En del får väldigt bra, anpassad, skolgång och det stöd de behöver, medan andra barn inte får det.

Och när det gäller unga vuxna?
– När det gäller unga vuxna som har avslutat sin skolgång kan det vara problem att komma ut på arbetsmarknaden och få tillräckligt med stödinsatser, där man tar hänsyn till styrkor men samtidigt de svårigheter man kan ha.