Ny rapport

Amnesty: För få våldtäkter leder till åtal

2:15 min

Våldtäkter utreds för dåligt och alldeles för få fall leder till åtal. Det menar Amnesty i en ny rapport som publiceras i dag.

Amnesty har jämfört dagens situation med hur det såg ut för tio år sedan och menar att det är för lite som förbättrats. Tvärtom pekar man på att andelen anmälda våldtäkter som leder till åtal minskat över tid.

– Det är oacceptabelt. Sverige kan bättre och Sverige måste prioritera den här typen av ärenden på ett helt annat sätt än vad som sker i dag, säger Katarina Bergehed, sakkunnig gällande kvinnors rättigheter vid Amnesty och en av rapportens huvudförfattare.

Några av orsakerna som Amnesty pekar på är att våldtäktsutredningar ofta stå tillbaka för annan grov brottslighet och att polis och åklagare inte arbetar enligt den metod de vet är mest effektiv.

År 2007 anmäldes ungefär 3 500 våldtäkter mot personer över 15 år. Tio år senare, 2017, hade anmälningarna ökat till en bit över 5 000.
Men andelen anmälningar som lett till åtal har under samma tidsperiod sjunkit från 12 procent till 7 procent, alltså nästan en halvering.

Nu hoppas man inom polisen på att fler poliser och intern utbildning i hur man utreder våldtäktsfall ska leda till förändring.

– Vi måste vara självkritiska och måste som organisation göra mer, säger Ulf Johansson som är regionchef för polisen i Stockholm och också sitter i den nationella ledningsgruppen.