FLERA BRISTER

Skolinspektionen: Hemkunskapen håller inte måttet

2:19 min

Det finns brister i undervisningen av ämnet hem- och konsumentkunskap. Till exempel får eleverna inte tillräckliga kunskaper om privatekonomi. Det visar en utredning av 23 skolor som gjorts av Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i ämnet hem- och konsumentkunskap för högstadielever vid 23 skolor.

Granskningen visar att den traditionella matlagningen i undervisningen står stark – på bekostnad av områden som privat-ekonomi och miljö.

– Man ska laga mat i hem- och konsumentkunskap, men vi kan se i granskningen att väldigt mycket tid läggs åt den här matlagningen. Och det sker på bekostnad av andra delar som lån, att bygga upp egen ekonomi och miljöaspekter vid konsumtion, säger Maria Sundkvist, avdelningschef vid  Skolinspektionen.

En förklaring kan vara att ämnet hem- och konsumentkunskap har en låg andel behöriga lärare. 

– Då blir det att de undervisar utifrån vad de själva varit med om, och vad de tror är hem- och konsumentkunskap, eftersom de inte har någon formell utbildning i ämnet, säger Maria Sundkvist.

Granskningen visar även att eleverna i de undersökta skolorna inte får den kunskap om jämställdhet i hemmet, som de ska få av undervisningen.

Skolinspektionen påpekar i rapporten även problematiken att många lärare i hem- och konsumentkunskap är så kallade ensamlärare – och saknar ämneskollegor att diskutera undervisningen med. Det innebär att rektor och huvudman för skolan måste ta ett större ansvar för lärarnas utveckling.

Alexander Ponsbach har går i nian på Campus Manilla i Stockholm – och där får han undervisning i privatekonomi och jämställdhet i hemmet, säger han.

– De är ett väldigt bra sätt att ta bort den här idén om att kvinnor ska vara hemma och laga mat.