Lista över utsatta områden

"Finns inget skäl att försöka hemlighålla"

2:13 min

Polisens lista över särskilt utsatta områden i Sverige är ett bra arbetsverktyg som bör vara kvar. Det beskedet gav justitieminister Morgan Johansson i Göteborg i dag på Brottsförebyggandet rådets, Brås, konferens.

– Finns inget skäl att försöka hemlighålla detta. Det är väl lika bra att se de problem som finns och försöka göra något åt dem, säger Morgan Johansson.

Men flera kommunalråd runt om i landet är kritiska till listan. Socialdemokraten Ebba Östlin är ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka, där tre områden har blivit listade som särskilt utsatta.

– Vi vill aldrig sopa några problem under mattan och vi jobbar med de utmaningar som finns i våra olika kommundelar hela tiden. Men själva listan och de benämningar som man har givit vissa bostadsområden i vår kommun, de uppfattar jag som stigmatiserande. Och de hjälper inte till med att lösa de problem och utmaningar som vi har, säger Ebba Östlin.

Mats Löving är chef för polisens nationella operativa avdelning. Han ser inte någon anledning att hålla listan hemlig.

– Vi har vare sig inom polisen eller i samarbete med andra någon nytta av att göra hemligt. Vår uppfattning är att vi ska vara helt öppna det är på så sätt vi åstadkommer en utveckling tillsammans.

Ebba Östlin tycker att samarbetet är bra men ställer sig ändå kritisk till listan.

– Vi har det närmaste samarbetet med polisen som vi någonsin har haft, där vi jobbar med det förebyggande arbetet. Risken är att när polisen publicerar en lista så får listan allt fokus, när jag istället vill att vi ska lägga allt fokus på jobbet som vi gör.

Men Mats Löving menar att listan är viktig för samarbetet mellan polisen och kommunerna

– Den syftar till att vi ska kunna göra bedömningar på samma sätt i alla våra lokalområden och åstadkomma en lägesbild som är gemensam för hela polisen som vi kan dela med kommunerna. Och samarbete kring hur polisen fördelar resurser och bygger samarbete för att skapa trygghet för invånarna.