NORDEUROPAS FÖRSVAR

Sverige fördjupar försvarssamarbete

2:18 min

Sverige går allt djupare in i ett försvarspolitiskt samarbete med nordeuropeiska länder som leds av Storbritannien.

I sommar håller gruppen för första gången en stor marinövning och i veckan har försvarsminister Peter Hultqvist tränat med de andra försvarsministrarna på att snabbt fatta beslut om vilka insatser gruppen ska göra om något allvarligt händer.

– Det har varit ett konkret resonemang om hur vi ska hantera de olika situationerna och jag tror att det är utvecklande att ha den typen av övningar även på ministernivå så att man får ta ställning till vad vi gör om något händer i en krissituation och vad kan vi göra tillsammans, säger Peter Hultqvist.

Joint expeditionary force som gruppen heter på engelska består av de nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna och Storbritannien som leder arbetet.

Meningen är att det ska vara en snabbinsatsstyrka som ska kunna användas på marken, till sjöss och i luften om en humanitär katastrof, säkerhetspolitisk kris eller konflikt inträffar.

Nu i veckan har försvarsministrarna i London tränat på att fatta beslut om vilka styrkor som ska sättas in i vilka situationer, så att gruppen verkligen kan vara en obyråkratisk snabbinsatsstyrka.

Men ländernas försvar tränar också tillsammans och i början av sommaren deltar 3 000 man och 20 fartyg i i en gemensam marinövning i vattnen från Danmark till Baltikum, Sverige bidrar bland annat med två Visbykorvetter.

En stor del av styrkan är brittisk och det är viktigt, inte minst ur brexitperspektiv menar Peter Hultqvist.

– Det är ju en kvittens på att de vill vara aktiva i Östersjö- och Nordenområdet vilket vi ser positivt på, säger Peter Hultqvist.

Parallellt pågår i sommar Natos marinövning Baltops och i ett läge kommer 5 000 marinsoldater från Storbritannien, USA och Spanien landsättas från luften och sjön i östra Skåne. Andra landstigningsövningar görs i Danmark och Baltikum.

Peter Hultqvist tycker att det är en viktigt säkerhetspolitisk signal.

– Dels ingår det i en samlad säkerhetspolitisk markering. Men det är också en övningsverksamhet där vi blir bättre på att samverka i olika lägen och den här övningens scenario handlar om att öva interoperabilitet, motverka det man kallar för regional aggression och markera stöd för partners, säger Peter Hultqvist.