KARTLÄGGNING

Rekordmycket kokain i Sverige – följer europeisk trend

2:10 min

Kokainbruket ökar, och fler dör till följd av drogen, rapporterar SVT Nyheter. Kokainet har de senaste åren blivit både renare och något billigare att köpa – och situationen i Sverige speglar bilden i Europa.

FN slår i en rapport från förra året fast att världsmarknaden står inför en expansion till följd av ökad tillgång på drogen.

Lejonparten av världens kokain kommer från Colombia, där man under senare år sett ett uppsving i tillverkningen.

EU:s narkotikabyrå EMCDDA analyserade förra året avloppsvatten i flera Europeiska länder. Resultatet visade på ökade mängder spårämnen av kokain som passerar ut med urinen, vilket tyder på ett ökat bruk.

Att så sker har flera orsaker. Nya brottssyndikat konkurrerar nu med traditionella aktörer som italiensk maffia, vilket också medfört nya smuggelrutter. Ny teknik som darknet, krypterad chattrafik och betalning genom kryptovalutor underlättar distributionen, slår EMCDDA fast.

Utvecklingen syns också i Sverige.

– Det har naturligtvis inneburit en enorm underlättnad. Tidigare när man enbart opererade genom den rent fysiska handeln var man som köpare tvungen att ta initiativ, åka till ett visst ställe och man måste veta var man kan hitta säljare, säger Steve Alm, strategisk analytiker vid polisen nationella operativa avdelning.

Det colombianska kokainet anländer ofta till Sydeuropa för att sedan leta sig vidare till slutmarknaden, där ibland Sverige.

– Man tog exempelvis i Lettland ett parti på över ett ton. Där sa man att en del säkert var avsett för Sverige.  Ofta går det i lastbilstrafik eller i personbil i mindre mängder. Det finns olika tillvägagångssätt beroende vilken kriminell struktur eller individ vi talar om.