Opinionsundersökning: Vilken är den viktigaste frågan i EU?

Undersökningen är baserad på 1500 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18-79 år, under perioden 4 – 7 april 2019.

Grön markering betyder att siffran är signifikant (statistiskt säkerställt) högre än genomsnittet. Rött indikerar att siffran är signifikant lägre.

 


 

Vilken tycker du är den viktigaste frågan i EU?

 

Uppdelat efter parti.

 

 

Uppdelat efter kön, ålder och facklig tillhörighet.