Gallup-undersökning

Nästan varannan ung ryss vill emigrera

0:23 min

Antalet unga ryssar som vill lämna Ryssland är det högsta på tio år, enligt en undersökning av amerikanska Gallup.

Bland personer i åldrarna 15 till 29 uppger 44 procent att de vill emigrera — en trefaldig ökning sedan 2014. Sett över hela befolkningen, 15 år och uppåt, vill var femte ryss lämna landet.

Ryssland har anledning att oroa sig över siffrorna. Enligt Gallup närmar sig landet redan en demografisk kris med en befolkning som under 2018 sjönk för första gången på tio år.

"En eventuell stor emigration kan skynda på befolkningsminskningen, och förlusterna kan potentiellt överskrida de åtta procent av befolkningen som FN för närvarande förutspår att Ryssland ska tappa till år 2050", skriver opinionsinstitutet.

Det land som flest vill flytta till från Ryssland är Tyskland, tätt följt av USA.

Undersökningen bygger på 2 000 intervjuer som genomfördes under förra året med ryssar i åldrarna 15 och uppåt.