Krönikör Katarina Barrling: Kommer M:s tanke slutligen till uttryck?

5:37 min
Krönika: Detta är en personlig betraktelse. Åsikter som uttrycks är krönikörens egna.

I 70-talets moderatledare Gösta Bohmans memoarer kan man läsa följande sentens:

Tanken har inget värde förrän den kommit till uttryck.

Abstrakta idéer i all ära, men de är inte mycket att ha om man inte lyckas ge gestalt åt dem, i skrift. Eller tal. Eller handling.

Oavsett vad man anser om Bohmans tankar, kan ingen ta ifrån honom förmågan att få dem att komma till uttryck. En människa av kött och blod, som sade vad han tyckte och tänkte, även om det var kontroversiellt. Som gav intryck av att tro på det själv. Och som tog ut svängarna. Vilket kunde ge hans medarbetare både övertid och huvudvärk. Och då hade Bohman ändå inte Twitter.

Men ingen behövde tvivla om var Bohman stod politiskt. Och i den rödaste av tider blev den mörkblå och hetlevrade handelskammardirektören folkkär.

Var Moderaterna står i dag är det många som undrar. I liberalismen och konservatismen försäkrar de själva, och det ska partiet nu göra ännu tydligare i ett nytt idéprogram.

Men hur mycket Moderaterna än säger sig vilja bejaka sitt konservativa arv, och distansera sig från Reinfeldt-liberalismen – särskilt på migrationsområdet – så kvarstår intrycket att härtill känner de sig nödda och tvungna. Alla ledande moderater har trots allt marinerats i den liberala MUF- bassängen, för att låna Smålandspostens Fredrik Haages ord.

För Moderaterna är det litet finare att vara liberal än att vara konservativ. Och det är för den ekonomiska liberalismen Bohman blivit evig moderathjälte, inte för kulturkonservatismen – eller för att han kunde framhärda i att individens intressen ibland måste underordnas statens intressen.

När Ulf Kristersson vid partiets Sverigemöte nu beskriver M som ett parti som aldrig blir besatt av tidsandan, är det en sanning med modifikation. Partiets problem bottnar bland annat i att man under senare år i alla fall verkat besatt av tidsandan, och svängt än hit, än dit.

Men Moderaterna möter också andra hinder än de rent ideologiska, nämligen det moderata ordningssinnet. Ingenting är viktigare för Moderaterna än ordning och reda. Inte ens att vinna väljare. Decemberöverenskommelsen och Alliansöverenskommelsen är två tydliga exempel på det här. Har man en överenskommelse så har man en överenskommelse, även om den sånär tar kål på en. Procedurer och formalia skall respekteras. Ända in i det rätvinkliga kaklet.

Ändå har partiet faktiskt företrädare av kött och blod som på alla upptänkliga sätt ger uttryck för den distans till Reinfeldt-liberalismen som partiet förtvivlat försöker förmedla – som riksdagens Hanif Bali eller Staffanstorps Christian Sonesson. Företrädare som säger vad de tycker och tänker, även om det är kontroversiellt. Som ger intryck av att själva tro på det de säger. Och tar ut svängarna. De ger nog partiledningen både övertid och huvudvärk – och lockar mängder av anhängare. Men de må vara hur populära de vill, de blir ett uppenbart hot mot den moderata ordningen. Och hålls så kort partiet centralt nu förmår hålla dem.

I stället ser Moderaterna fascinerat på när Ebba Busch Thor säger vad hon tycker och tänker. Och tar ut svängarna. Och lockar mängder av moderatväljare. Hon verkar dessutom fullkomligt obekymrad om exakt var dessa väljare egentligen hör hemma ideologiskt. Medan de ordningsamma Moderaterna grubblar över hur man skall formulera liberalkonservatismen så exakt som möjligt.

Så när Busch Thor jagar röster i terrängen, sätter sig Moderaterna nu än en gång vid kartan för att fingranska skalor och gränser för det nya idéprogrammet. Arbetsgruppen får två år på sig. Inget ont om grundliga genomgångar – men situationen är prekär, och värdefull tid kan gå förlorad. För det var ju det här att tanken inte har något värde förrän den kommit till uttryck. Liksom att politiskt förtroende inte bara bygger på perfekta idéer. Det bygger på människor, som säger saker för att de tror på dem, inte för att en arbetsgrupp kommit fram till att de skall tro på dem.

Det är en ordning som ingen folkvald kommer undan. Varken nya eller gamla moderater.