Författarintervju: Björn af Kleen

8:30 min

Kopplingen mellan Sverige och Trump också i en ny bok med titeln Amerikaner, där Dagens Nyheters Washingtonkorrespondent Björn af Kleen har samlat intervjuer och reportage.
I förordet skriver han att Trump aldrig blivit president om det inte varit för Sverige - och TV-programmet Expedition Robinson.