Nya material

Glaset av trä som reglerar värme

1:47 min

Snart kanske vi kan ha fönster som är gjorda av genomskinligt trä, och som dessutom kan reglera temperaturen inomhus.

Det är forskare vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm som har tagit fram det nya trämaterialet.

– Vi ville lägga till en extra funktionalitet till det transparenta träet så att det skulle kunna hjälpa till att minska energiförbrukningen inomhus, säger Céline Montanari som är forskare vid Wallenberg Wood Science Center vid KTH.

Det genomskinliga träet som är gjort av björkträ togs fram på KTH redan för några år sedan. Nu kan det även reglera hur mycket värme som släpps in och ut ur våra hus och därmed minska energiförbrukningen.

Céline Montanari beskriver materialet som mindre genomskinligt än traditionellt fönsterglas. Mer som frostat glas.

Genomskinligheten kommer sig av att träets lignin, vedämne, har plockats bort. Sedan har det ersatts med ett material som matchar träets brytningsindex som har att göra med hur ljuset rör sig i materialet.

Det som är nytt nu är att forskarna också har tillsatt ett energilagrande material. Så när solen gassar på ett träfönster kan överskottsvärmen fångas upp för att sedan släppas ut igen under den kyligare natten.
Det sparar energi både för uppvärmning och nedkylning av byggnader.

Céline Montanari säger att det borde gå att skala upp tekniken för att använda i riktiga hus och att det finns företag som är intresserade.

– Det kommer att bli möjligt om företag tar sig an utmaningarna med det, säger hon.