Långlyssning

Hör hela reportagen om Skånes gruvor och datorspel

Gruvnätet i nordvästra Skåne är ett bortglömt kulturarv, nu vill regionmuseet i Kristianstad låta folk återupptäcka det, genom ett datorspel.

Gruvnäringen var baserad i vad som nu är Helsingborgs, Bjuvs, Höganäs och Åstorps kommun. Över 55 mil av tunnlar utgjorde det väldiga nätverket. i gruvorna bröts bland annat stenkol och lera som användes av det välkända Höganäsbolaget. 

Men ett par decennier efter att gruvorna stängt ner är de så gott som bortglömda. Detta hoppas Helene Stalin Åkesson, byggnadsantikvarie på regionmuseet i Kristianstad råda bot på med en ny satsning. Bland annat vill de utveckla ett datorspel så att folk kan utforska de nu vattenfyllda gruvnätet, digitalt.