Ägare ska få bättre betalt

Kristersson utesluter inte stöd till kärnkraft

2:41 min

Moderaterna vill införa någon form av subventioner för att gynna kärnkraft.
Enligt partiet behöver kärnkraftens ägare få bättre betalt för den el kärnkraften producerar. Hur detta ska finansieras ska Moderaterna återkomma till.

– I dag ser vi att de finnst olika typer av subventioner på elmarknaden. Ibland är de missvisande och ibland är de inte smarta. Vi behöver göra en helhetsöversyn och se på alla de subventioner som finns när man gynnar olika energislag, säger partiets ekonomisk politiska talesperson Elisabeth Svantesson och fortsätter:

– Kärnkraftsfrågan kommer vi tillbaka till om hur vi vill se finansiering, hur det kan vara möjligt att bygga mer kärnkraft. Det här är det första beskedet vi har givit. Exakt hur det kommer kopplas till vår budget kommer vi att återkomma till.

Det var i en debattartikel i Dagens Industri tidigare i veckan som Ulf Kristersson hotade med att lämna energiöverenskommelsen om den inte blir tydligare när det gäller behovet av fortsatt kärnkraft.

Överenskommelsen som slutits mellan fem partier, däribland Moderaterna, slår fast att målet är att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi år 2040. Där står också att det inte ska ses om ett stopp för kärnkraft. Något statligt stöd ska däremot inte ges till kärnkraften, enligt överenskommelsen. Kärnkraften ska konkurrera på marknadsmässiga villkor.

Men nu vill alltså Moderaterna se en ny kärnkraftspolitik som ett led i klimatpolitiken.

"Kärnkraftens framtid måste in i klimatpolitiken. I FN:s klimatpanels viktigaste framtidsscenarier har kärnkraften en avgörande roll för att kunna vända utvecklingen", sa Ulf Kristersson i sitt tal på partiets kommun- och landstingsdagar under fredagen.

Till Dagens Nyheter säger Ulf Kristersson att det behövs en ändring av prissättningen på kärnkraft. Kärnkraften kan ge stabil el över hela landet oavsett väder, därför bör leverantörerna av kärnkraftsel få mer betalt, säger Ulf Kristersson.

Han pekar också på att energiöverenskommelsen öppnar för att subventionera andra energislag än kärnkraft och att det kan leda till att kärnkraften försvinner och att det kan få till följd att Sverige importerar el från kolkraft. Men vad det här kan komma att innebära konkret när det gäller finansieringen har Elisabeth Svantesson inte svar på nu.

– När det gäller prissättningen och delen i budgeten kommer vi att återkomma till hur vi ser på den frågan.