Lövin: Pengar till våtmarker i budgeten igen

1:43 min

Regeringen väljer nu att lägga 200 miljoner kronor på svenska våtmarker.

I Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag, som klubbades av riksdagen i höstas, ströks 300 miljoner avsedda för våtmarkerna, men nu återinför alltså regeringen större delen av pengarna.

Att stärka våtmarkerna är ett viktigt steg för vattenförsörjningen, säger miljöminister Isabella Lövin.

– Vi kommer att lägga tillbaka 200 miljoner på ett halvår, som ska gå till våtmarkssatsningar för att vi ser att det finns ett enormt behov att stärka naturens egen förmåga att buffra vatten som kommer från regn. Och att vi ska höja grundvattennivåerna när vi ser hur klimatförändring och torka drabbade förra året, säger Lövin.

Hösten 2017 inleddes en treårig satsning på våtmarker, som länsstyrelser och kommuner genomfört med statligt bidrag.

Syftet är både att stärka biologisk mångfald och att öka naturens förmåga behålla vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet.

När riksdagen i höstas antog budgeten från moderaterna och kristdemokraterna försvann 600 miljoner kronor till åtgärder för värdefull natur.

Det ledde till att våtmarksprojekten fick avslutas i förtid vid årsskiftet.
Nu lägger regeringen alltså tillbaka en del av de pengarna i vårens budgetförslag, 200 miljoner kronor, för andra halvåret i år.

Det här ska betalas genom omprioriteringar. Regeringen kommer inte kunna kompensera fullt ut för nedskärningarna eftersom intäkterna minskar då inkomstskatterna inte får ändras.

Förutom till våtmarker kan pengarna användas till exempel för att rusta upp vandringsleder. Hur mycket som kommer gå just till våtmarker blir en senare fråga, säger Isabella Lövin.

– Nej regeringen pekar inte ut exakt vilka områden utan det blir ju våra myndigheter tillsammans med länsstyrelserna som gör det arbetet. Men det här är ett livsviktigt arbete, helt nödvändigt. Jag skulle säga att det var oerhört oansvarigt av M och KD att plocka bort det som är en livförsäkring för Sverige för framtiden, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Ekot har sökt Moderaterna och Kristdemokraterna för en kommentar.