Fler känner sig otrygga i skolan

1:28 min

Färre elever och lärare känner sig trygga i skolan, visar höstens Skolenkät. Även studieron har blivit sämre.

Tryggheten och ordningen i skolan har försämrats något sedan 2013. Det visar den senaste Skolenkäten från Skolinspektionen. Men elever och lärare har inte samma uppfattning när det handlar om tryggheten.

 – Där finns det en viss skillnad mellan vad lärare och elever svarar, säger Skolinspektionens biträdande generaldirektör Tommy Lagergren.

– Lärare säger att man vet vad man ska göra om en elev blir utsatt för kränkande behandling. Men det är inte alla elever som uppfattar det. Det är ganska många elever som säger att de inte tror att vuxna kommer att reagera om en elev blir kränkt i skolan.

Skolenkäten har bland annat trygghet och studiero som tema, eftersom det är faktorer som i hög grad påverkar elevernas inlärning, anser Skolinspektionen. Och resultaten av den senaste enkäten som gick ut till ungefär en fjärdedel av alla skolor i landet visar att många elever känner sig otrygga i skolan.

Bristen på trygghet är också ett större bekymmer för flickor än för pojkar.

49 procent av pojkarna känner trygghet, medan bara 39 procent av flickorna tycker att de har en trygg skolmiljö.

Fler elever uppger också att andra elever stör ordningen i klassrummet. För fem år sedan var det 51 procent som stördes av kamrater, medan det i den senaste enkäten hade ökat till 58 procent.

Och när skolinspektionen frågade lärarna om samma sak så tycks det ha blivit vanligare att en stor del av undervisningstiden faktiskt går åt till att upprätthålla ordningen i klassrummet i grundskolan.

För fem år sedan uppgav 31 procent av lärarna att det tog mycket tid att få ordning i klassen, medan det den här gången var 37 procent som tyckte så.

Nu kommer Skolinspektionen att använda resultaten vid sina kommande inspektioner.

– Ja, resultaten återförs ju till varje skola som har ingått. Och vi använder också de här resultaten i våra riskanalyser, säger Tommy Lagergren.

– Är det en skola som sticker ut negativt så kommer vi att inleda granskningar av de skolorna för att säkerställa att det pågår ett medvetet, långsiktigt, förebyggande arbete för att det ska vara en trygg miljö i skolan och fokus på lärande, säger Skolinspektionens biträdande generaldirektör Tommy Lagergren.