Bullerprotest mot stenkross vid naturreservat

1:53 min

Nätverket "Hela Nacka" har hyrt in en stor ljudanläggning för att genomföra ett bullertest. Nätverket vill stoppa den stenkross som Skanska vill anlägga vid Nacka naturreservat.

– Vi vill att alla ska förstå vad det innebär att ha en stenkross i sin närhet. Det är som att ha en dammsugare stående bredvid dig jämt, säger Eva Nisser som är talesperson för arbetsgruppen "Stoppa stenkrossen" som ingår i nätverket "Hela Nacka".

Det är som att ha en dammsugare stående bredvid dig jämt

Över 4 000 namnunderskrifter har samlats in från Nackabor mot stenkrossen som Skanska planerar att anlägga nära Nacka naturreservat, vid Skurusundet.

Fler orosmoment från nätverket om det blir en stenkross:

  • Belastade vägar

  • Giftiga dammpartiklar

  • Kväveutsläpp i Skurusundet

Den 10 april kommer beslut tas i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun om det nu blir någon stenkross vid Skurusundet.