Lördag 6 april 2019

Naturskyddsföreningen önskar: Inga hyggen i Sveaskogs ekoparker

12 min

Ska det finnas hyggen i en ekopark? Nej, menar Naturskyddsföreningen.

Vi sammanförde Sveaskog och Naturskyddsföreningen i Halle- och Hunnebergs ekopark för att diskutera frågan.

Ekoparkerna är det statliga skogsbolaget Sveaskogs naturvårdssatsning. I dag finns det 37 parker i Sverige och i dem ska minst hälften av marken avsättas för naturvård. 

Resten är produktionsskog där man också tar hänsyn till naturvärden. Men hur ska det skogsbruket gå till? Där går åsikterna isär mellan Sveaskog och Naturskyddsföreningen. Inga hyggen säger Naturskyddsföreningen, medan Sveaskog tycker att så länge hänsyn tas och träd lämnas kan det gå bra.

Det diskuteras i inslaget, och vi får också reda på tankarna bakom ekoparkerna.

I inslaget medverkar: Olof Johansson, Peter Bergman och Thomas från Sveaskog, samt Ingvar Arvidsson, Thomas Ögren och Ann Olsson från Naturskyddsföreningen.

Reporter: Helena Söderlundh.