Hållbarhetsforum 2019

2:14 min

2030 ska 17 globala mål ska vara uppnådda för att  säkra en hållbar framtid, hur når vi målet?

Hållbarhetsveckan i Lund fokusera på synergierna mellan målen som kommer hjälpa oss i hamn till 2030 samt konflikterna som kan stå i vår väg när vi styr skutan mot det hållbara samhället.

Peter Sundberg ringde upp Jenny Hansson som är projektledare och kommunikatör vid Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC och Hållbarhetsforum vid Lunds universitet.