Har ökat

40 000 pensionärer hos Kronofogden

1:19 min

Vid årsskiftet hade omkring 40 000 pensionärer skulder hos Kronofogden. Och över hälften av dem har haft skulder i mer än 20 år. Det visar en ny analys från myndigheten.

Mellan 2010 och 2017 ökade antalet skuldsatta pensionärer stadigt för att därefter minska marginellt under förra året. Att skulderna under en lång tid ökat bland de över 65 år kan inte förklaras av att pensionärerna blivit fler.

I stället beror det på att de äldre ofta har haft skulder hos Kronofogden i många år, enligt Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

Pensionärerna är en generation som i vissa fall bär med sig ett skuldbagage enda från den så kallade 1990-talskrisen. Ju längre tid man lever med skulder, desto svårare blir det att ta sig ur situationen, säger Johan Krantz.

Analysen visar också att allt fler pensionärer över 80 år har fått sin första skuld hos Kronofogden de senaste åren och att pensionärer har nästan dubbelt så stora skulder som de under 65 år. En stor del av deras skulder är räntor.