Vårt dricksvatten

LRF och Svenskt Vatten oense om ersättning för att skydda dricksvatten

1:55 min

Branschorganisationen Svenskt Vatten vill inte ge lantbrukare ersättning för att avstå kemikalier närmast vattentäkter vilket LRF vänder sig mot.

Frågan om ersättning till lantbrukare som använder bekämpningsmedel i vattenskyddsområden har aktualiserats efter domen i höstas i Miljööverdomstolen som tvingade Eskilstuna att betala 50 miljoner kronor i ersättning till en lantbrukare, för att kommunens dricksvatten skulle vara skyddat.

Enligt Pär Dalhielm, vd i branschorganisationen Svenskt Vatten, är organisationens grundinställning att det är tveksamt att lantbrukare ska ha rätt till ersättning för att inte förorena dricksvatten med bekämpningsmedel och kemikalier i ett vattenskyddsområdes primärzoonen, det vill säga närmast själva vattentäkten.

Där bör det enligt Svenskt Vatten vara förbjudet att använda bekämpningsmedel.

Däremot är organisationen öppen för någon typ av ersättning om brukandet försvåras i vattenskyddsområdets så kallade sekundärzoon, längre bort från vattentäkten.

Men LRF i Sörmland hänvisar till den flertusenåriga rätten att bruka jorden, något som kom långt före talet om vattenskyddsområden.

– När vi då inte kan utföra det brukande som vi gjort tidigare så bör det rendera i någon form av ersättning för försvårande av markanvändning, säger Johan Lagerholm, ordförande i LRF Sörmland.