Inför valet i maj

Mätning: Klimat viktigaste EU-frågan

2:09 min

Miljö, klimat och energi hamnar i topp när väljarna får peka ut de viktigaste frågorna inför EU-valet.

Men många tycker att de har för lite kunskap för att rösta, enligt en opinionsmätning som Novus gjort åt Ekot och SVT.

– Det är ganska uppseendeväckande, med drygt en månad kvar till valet, att det är så pass många som överhuvudtaget inte har en information. Å andra sidan är det inte så förvånande, för valrörelsen har ju inte kommit igång. De svenska partierna har ju tappat momentum på grund av den långa regeringsbildningsprocessen, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus.

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Men undersökningen från Novus visar att 59 procent av väljarna inte känner att de har tillräcklig information från partierna för att rösta.

Det är oroväckande ur ett demokratiskt perspektiv, säger Torbjörn Sjöström.

– Framför allt måste ju partierna börja jobba hårt med en folkbildning, och även positionera vad EU faktiskt gör, och varför man ska rösta där, och så klart i slutet: varför man ska rösta på det partiet.

Vad beror det på att inte fler tycker att de har tillräcklig information för att kunna rösta?

– Primärt är det ju för att valrörelsen inte riktigt har kommit i gång ännu. Men det har nog också att göra med att EU ligger långt bort, bevakningen av EU är inte så påtaglig i Sverige. Vi fokuserar med kring de nationella frågorna.

Var femte väljare – 20 procent – tycker att miljö, klimat och energi är de viktigaste frågorna i EU, visar den opinionsmätning som Novus har gjort åt Ekot och SVT.

Även inför det förra EU-valet, 2014, kom den frågan i topp. Det är inte så förvånande, enligt Torbjörn Sjöström.

– Klimatfrågan anser väljarna är en global fråga, och med eller utan bränderna i somras, så är det något som man känner måste lösas framför allt på ett internationellt plan, och då blir det EU som blir den närmaste instansen för det.

På andra plats hamnar brottsbekämpning och antiterror. 17 procent tycker att det är de viktigaste frågorna i EU. Det svarsalternativet fanns inte med i den mätning som gjordes 2014.

– Kriget i Syrien och kriget mot IS har ju lett till att terrorismen har blivit en globalt närvarande fråga, och den har ju också påverkat oss i Sverige, säger Torbjörn Sjöström.

Invandring och migration anses vara de viktigaste EU-frågorna av 15 procent av de tillfrågade. Däremot tycker inga väljare att upphovsrättsfrågor på internet, regionalpolitik eller gemensamma regler för konsumentskydd är mest angeläget.

1 500 personer mellan 18 och 79 år har – mellan den 4 och 7 april – tillfrågats om vilken fråga de tycker är viktigast i EU.