Fredrik Reinfeldt

”Vi måste uppmuntra att jobba längre”

2:39 min

Att jobba till 75 års ålder kan vara en bra början för att utnyttja arbetskraften bättre och stärka pensionssystemet. Det säger den förre moderatledaren Fredrik Reinfeldt i en skrift för delegationen för Senior arbetskraft.

Fredrik Reinfeldt återkommer därmed till sitt omdiskuterade utspel från 2012, som väckte många reaktioner. Nu handlar det om att omvärdera samhällets syn på äldre arbetskraft säger Fredrik Reinfeldt:

– Jag har försökt blicka framåt, och jag ser en kraftigt ökad medellivslängd. Samtidigt som vi har förväntningar på pensioner som inte stämmer, de ser ut att vara mycket lägre än vad folk tror, säger Fredrik Reinfeldt.

– Min slutsats är att vi måste uppmuntra människor till att jobba längre, vi måste uppmuntra ett nytt synsätt på vad äldre människor har för kraft.

Fredrik Reinfeldt anknyter alltså till sitt omdiskuterade utspel, när han som statsminister 2012 sa att vi måste jobba till 75 år.

Nu tar han fasta på att pensionssystemet kanske inte kommer att ge mer än hälften av arbetsinkomsten till den som går i pension, och det kan bli ännu lägre nivåer för yngre generationer.

Medellivslängden ökar och samtidigt föds inte tillräckligt många barn, och då blir ålderspyramiden smal nedtill och bred i toppen. En utveckling som sker i Sverige och i andra västerländska industriländer.

Den som arbetar måste kunna växla om mitt i livet och arbetsgivare måste kunna ändra attityd, och inte bara anställa personer som är drygt 20 år, säger Fredrik Reinfeldt.

– Jag tror att talang finns genom hela livet och att vi kan erbjuda arbetsgivare nysatsningar i fyrtio-, femtio- och sextioårsåldern. Om man bara låter människor vara med och formulera hur man ser på möjligheten att jobba.

– Vi ska också ta in att de som är 70 i dag visar samma mentala och fysiska inställning och förmåga som femtioåringarna gjorde i början av 1970-talet.

Fredrik Reinfeldt säger också att migrationspolitiken spelar en stor roll.

– Att inte vara öppen för migration, att inte uppmuntra människor till att komma till det egna landet har en mycket hög kostnad. Det bidrar till att erodera pensionssystemet, dessutom i ett läge där vi har ett lågt barnafödande. Demografi är en av våra absolut största utmaningar.