Samnordisk undersökning

Anställda dåliga på att ingripa vid missförhållanden på arbetsplatsen

2:08 min

Nästan 80 procent av de anställda upplever dagligen oetiska situationer på sina arbetsplatser. Det framgår i en samnordisk undersökning. Över hälften av de som svarade uppgav dessutom att de inte själva har ingripit eller tagit upp frågan med sina chefer.

Det är konsulterna Anna Romberg och Nina Ratsula som står bakom undersökningen, Nordic Business Ethics Survey. In den har de frågat 1500 anställda i Sverige, Norge och Finland situationen på deras arbetsplatser.

De etiska spelreglerna på arbetsplatsen var viktigare än löneförhöjningar

Frågorna har handlat om allt från ledarskap och de etiska spelreglerna på arbetsplatsen till mobbing och favorisering. I undersökningen svarade över 90 procent att de etiska spelreglerna på arbetsplatsen är till och med viktigare än löneförhöjningar.

– 96 procent av människorna tyckte att de etiska spelreglerna på arbetsplatsen var viktigare än löneförhöjningar eller möjligheten att göra framsteg i sin egen karriär, berättar konsult Nina Ratsula.

Praktiskt taget alla av de som intervjuats uppgav alltså att de upplevt eller sett orättvisor, dåligt ledarskap och mobbing på sina arbetsplatser.

Utbildning behövs

Däremot svarade över hälften att de själva inte hade ingripit eller berättat om missförhållandena för sina chefer. Enligt Anna Romberg är det här oroväckande och visar på behovet av information och utbildning av både chefer och de anställda.

– Det finns anledning att utbilda personalen i att identifiera oetiskt beteende och informera om hur man ska agera i de här situationerna, säger Anna Romberg.