Äldres hälsa

Många äldre får svårt att svälja

1:14 min

Det är vanligt att äldre människor får problem att svälja. Nu visar en ny studie att sväljförmågan kan tränas upp på ett enkelt sätt.

Personer som har svårt att svälja riskerar att få i sig för lite mat och bli undernärda. Mat som sväljs fel kan hamna i lungorna och orsaka lunginflammation.

Sväljsvårigheter kan också bli ett socialt handikapp om man undviker att äta tillsammans med andra av rädsla för att börja hosta och harkla vid matbordet.

I sin avhandling har logopeden Patricia Hägglund vid Umeå universitet undersökt 391 äldre personer som bor på olika korttidsboenden. Nästan två tredjedelar av personerna visade sig ha svårt att svälja. 
 
En grupp fick prova att träna lite varje dag med en munskärm, en liten plastgrej. Munskärmen sätts innanför läpparna och dras sedan framåt medan man håller emot med läpparna. På det här viset tränas musklerna i munhåla och svalg.

Studien visade att de som använde munskärm fick en markant förbättrad sväljfunktion jämfört med en kontrollgrupp. Patricia Hägglund säger att munskärmsträning är mycket lovande som behandlingsmetod för sväljsvårigheter och nu ska fler studier göras för att bekräfta resultaten.

Källa:
Hägglund, Patricia. 2019. Swallowing dysfunction among older people in short-term care: prevalence, effect of intervention, and risk of mortality. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Logopedi.