Jobba till 75 väcker blandade känslor

2:15 min

Att jobba till 75 års ålder kan vara en bra början för att utnyttja arbetskraften bättre och stärka pensionssystemet. Det skriver den förre moderatledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt i en skrift för delegationen för Senior arbetskraft. Utspelet väcker blandade reaktioner hos de som Ekot har talat med.

– Jag tycker inte att det är en bra idé. Jag tycker att det ska vara kring 65 år och att man frivilligt ska kunna välja. Jag tror att fler skulle få förslitningsskador och må dåligt, säger 28-åriga Emma Eriksson som är butikschef.

Fredrik Reinfeldt återkommer till sitt omdiskuterade utspel från 2012, som väckte många reaktioner. 

Det Fredrik Reinfeldt har tagit fasta på pensionssystemet inte kommer att ge mer än kanske hälften av arbetsinkomsten till dem som går i pension. Och det kan bli ännu lägre nivåer för yngre generationer. Det handlar om att omvärdera samhällets syn på äldre arbetskraft, anser Fredrik Reinfeldt.

– Jag har försökt blicka framåt och jag ser en kraftigt ökad medellivslängd samtidigt som vi har förväntningar på pensioner som inte stämmer. De ser ut att vara mycket lägre än vad folk tror. Min slutsats är att nu måste vi uppmuntra fler att kunna jobba längre, säger Fredrik Reinfeldt.

Martin Bergman, 29 år, är före detta yrkesmilitär och har även arbetat inom byggbranschen.

– Jag har haft kollegor i byggbranschen som har haft en önskan om att få jobba längre än vad de får jobba. En av dem fick ta en typ av pensionärsanställning med mycket sämre lön, säger Martin Bergman till Ekot. 

72-åriga Christina Ekman, som bland annat har arbetat som fotograf, tycker att förslaget är bra. 

– Det är många i min ålder som vill jobba länge och som kan det och som har mycket erfarenheter och mycket att ge. Vi behöver dem i samhället, säger Christina Ekman.