Riksantikvarieämbetet överklagar dom om stulen KB-bok

1:10 min

Tidigare i år avvisade en holländsk domstol Sveriges krav på att få tillbaka boken som kallas "Nippon" som stals från Kungliga biblioteket av den så kallade KB-mannen.

Philipp Franz von Siebolds bok från 1852 som kort kallas "Nippon" anses värdefull ur en kulturhistorisk synvinkel. Boken såldes på en auktion 2003 till en bokhandlare i Nederländerna som menar sig ha köpt den i god tro.

För ett dryg år sedan drog Sverige igång en rättslig process för att få tillbaka boken utan att behöva ersätta nuvarande ägaren och menade att den förts ut olagligt ur landet. 

I mitten av januari meddelade domstolen i Amsterdam att man anser att preskriptionstiden gått ut då Sverige redan 2005 fick kännedom om att boken kunde finnas på en auktionsfirma och då borde agerat.

Nu har Riksantikvarieämbetet lämnat in en så kallad överklagan in blanco, det vill säga man överklagar men behöver mer tid för att utveckla sin argumentation.