Nytt initiativ

Åkeriföretagen vill se högre krav på hållbarhet

1:54 min

Åkeriföretagen vill få de som beställer transporter att tänka mer på miljön och på förarnas villkor.

Det är syftet med Fair Transport som Sveriges åkeriföretag lanserar i dag.

– I dag är det en väldig priskonkurrens och med Fair transport så vill både åkarna och vi förflytta oss så att det blir en hållbarhetskonkurrens, säger Ulric Långberg från Sveriges åkeriföretag. 

Bryr sig kunderna så mycket om de här sakerna i dag?

– Vi tycker att man behöver bry sig lite mer, det är också därför vi gör det här till ett nytt avstamp vi vill visa att det finns företag att välja som matchar företagens hållbarhetsredovisningar. Man kanske inte har varit medveten om att transporten har den betydande delen och nu vill vi faktiskt synliggöra att den är en del av lösningen för att nå klimatmålen.

Gods- och varutransporter tillhör de största bovarna bakom koldioxidutsläpp. Ungefär en tredjedel av de svenska utsläppen av koldioxid kommer från transporter.

Fair Transport som grundades på initiativ av åkerier och transportföretag har funnits under ett par år, men det har hittills handlat om ett ställningstagande. Nu måste de åkerier som ansluter sig också visa att man lever upp till de krav som ställs, till exempel genom att redovisa vilket bränsle man använder, att man har en miljöpolicy och att man betalar ut löner i linje med svenska kollektivavtal.

Ett av de första företag som kommer att ansluta sig till den nya versionen av Fair Transport är LBC frakt i Värmland.

– Det behöver bli ordning och reda i åkeribranschen, säger Lars Reinholdsson, vd LBC Frakt. Han tror att fler åkerier kommer att vilja ansluta sig i takt med att kundernas krav förändras.

– Vi märker tydligare att det här är en viktigare fråga utifrån kundbasen. Vi märker att det är kunderna som jobbar med konsumentprodukter har det här högre på sin agenda än vad traditionella industrikunder har, fortsätter han.

Sara Sköld, på IVL Svenska miljöinstitutet är positiv till initiativet men menar att det är lång väg kvar tills man kan tala om hållbarhet.

– Jag tror att det är bra att man sätter fingret på en problematik som kan finnas inom branschen och att man försöker höja alla till en högre lägstanivå men för att man ska kunna kalla sig hållbar måste man ta ytterligare steg för att verkligen kunna kalla sig hållbar.

– De har gett intrycket av att det redan är en märkning. Man kan väl snarare säga att det är en egen deklaration där åkerierna svara på olika frågor kopplat till trafiksäkerhet, energiförbrukning och arbetsmiljö, fortsätter Sara Sköld.

Hon skulle hellre se att man gick hela vägen till en certifiering, med högre ställda krav och en oberoende granskning av alla anslutna företag. Enligt Ulric Långberg är det dit man vill komma på sikt.

– Vi börjar med att göra det här till ett åtagande, för vi vill inte vara att det här ska vara en greenwash eller att vi sätter ett märke på och sen så fortsätter vi, utan vi vill börja med att ändra ett beteende för hur man faktiskt upphandlar transporter. Vi höjer först nu lägstanivån och sedan jobbar vi emot att det blir en certifiering.