Trafiksignaler

Nytt sätt att styra trafikljus kan korta bilköer

1:47 min

Ett nytt sätt att styra trafiksignaler skulle kunna minska bilköerna och korta restiden med upp till tio procent, hävdar forskare vid Lunds universitet. Det handlar om att låta kameror avgöra hur länge det ska vara grönt ljus.

– Det blir kortare köer, kortare restid och det ger mindre utsläpp. Troligtvis också mer pålitliga transporter överlag, säger forskaren Gustav Nilsson vid Lunds universitet.

Vid en trafiksignalen står det flera bilar i kö och väntar på att få grönt ljus för att kunna köra vidare.

Enligt forskning vid Lunds universitet skulle bilköerna kunna minska om man ändrar sättet att styra trafiksignalerna.

Om det i stället finns en kamera vid varje trafikljus som kan läsa av hur långa bilköerna är i realtid och därefter låta det påverka hur länge det är grönt ljus, säger Gustav Nilsson.

– Om man kan mäta kölängderna vid varje trafikljus med kameror kan man ställa in trafikljusen på ett smartare sätt så att bilköerna blir kortare.

I dag styrs trafiksignalerna av magnetdetektorer som är nedgrävda och som endast känner av plåten hos en bil som passerar och inte bilkön i sin helhet, säger Gustav Nilsson.

– Trafikljus i dag mäter oftast bara om det är bilar som köar eller inte, men inte längden på köerna. Genom att veta hur långa köerna är och reglera trafikljus i realtid kan man göra en smartare lösning, säger han.

Än så länge har detta inte prövats i verkligheten utan bara i en datorsimulerad verklighet, men Gustav Nilsson tror ändå att det kommer fungera i verklig trafik.

– Jag är ganska säker på att det kommer fungera.

Är det här något som kommer kunna införas framöver?

– Det tror jag absolut kan införas.