Filipstad

God man i Filipstad anmäler flyktingadvokat till Advokatsamfundet

1:19 min

Selmas Yohannes förra advokat har nu anmälts till Advokatsamfundet för att ha brutit mot god advokatsed. Bakom anmälan står riksföreningen Gode män vårdnadshavare och Selmas förra gode man, Marianne Karlsson i Filipstad.

– Jag vill ha upprättelse, säger Marianne Karlsson som själv polisanmäldes av flyktingadvokaten ifråga, för trolöshet mot huvudman.

I anmälan till Advokatsamfundet skriver hon att advokaten Emilie Hillert " har tagit heder och ära av mig i TV, radio, tidningar och på sociala medier... Syftet har uppenbarligen varit att skandalisera mig. "

– Det är jättebra att den gode mannen gjort en anmälan om hon anser att jag brutit mot de advokatetiska reglerna, så får Advokatsamfundet utreda det, kommenterar Emilie Hillert.

Hon står fast vid att det var rätt att göra en polisanmälan - trots att den lagts ner av åklagare.

– Jag kan ju konstatera att min bedömning och åklagarens bedömning inte är densamma, säger advokaten Emilie Hillert.

Enligt henne blev minderåriga Selma, som utvisades till Italien i november, motarbetad av sin gode man. Men Riksförbundet Gode män och vårdnadshavare menar att Marianne Karlsson inte hade någon möjlighet att påverka Migrationsverkets utvisningsbeslut, och att det inte heller är en god mans uppgift.

– Där går våra meningar isär, säger Emilie Hillert.

På vilket sätt vill hon inte förklara, med hänvisning till att hon inte längre är Selma Yohannes advokat.