VATTENMILJÖ

Krisstämplade Skärjån kan få vattnet tillbaka 2021

2:06 min

Den krisstämplade Skärjån kan få sitt naturliga vattenflöde tillbaka, men tidigast om två år efter beslut i Mark- och miljödomstolen.

Skärjåns räddning kan bli den skärpta lagstiftning för alla regleringsdammar och kraftverk som började gälla från årsskiftet. Alla dammar och verk kommer att miljöprövas på nytt i Mark- och miljödomstolen.

Och länsstyrelsen i Gävleborg vill att Skärjån läggs först i kön när regeringen fattar beslut i oktober. 

– Har man kommit överens innan hur man ska gå in till domstolen och kunna ompröva det här, så kan det gå ganska fort. Får vi in prövningen 2021 så har vi också en lösning det året, tror Niklas Dahlén som hanterar fiskefrågor på länsstyrelsen.

Dahlén hoppas på ett samarbete med Vifors Kraftverks ägare Orsa besparingsskog inför miljöprövningen i Mark- och miljödomstolen, där målet är att regleringsdammen i Tönnebrosjön rivs ut samtidigt som Orsa besparingsskog kan kompenseras ekonomiskt för sin minskade elproduktion.

Merparten av pengarna kommer från en fond som elbolagen själva byggt upp för miljöåtgärder.

– Den kan ersätta upp till 95 procent av den minskade inkomsten, säger Niklas Dahlén på länsstyrelsen.