EU-valet

Lågt förtroende – men svenskarna vill vara kvar

2:13 min

Inför det kommande EU-valet har Novus gjort en undersökning åt Ekot och SVT som visar att 48 procent av svenskarna har ganska litet, eller mycket litet, förtroende för EU. Men 65 procent vill ändå att Sverige ska vara kvar i unionen.

– Det kan handla om att kunskapen om EU inte är tillräckligt stor, säger Linda Berg som är statsvetare och chef för centrum för Europastudier vid Göteborgs Universitet.

– Vi vet ju att förtroendet för de politiska institutionerna i allmänhet ligger lägre än den grundläggande inställningen till om det är bra att samarbeta eller inte, och en sak som kan bidra till det har ju att göra med kunskapsbrist.

– Att det är svårare att känna förtroende för något som man upplever att man inte har tillräckligt med information om hur besluten tas och hur det går till, säger Linda Berg.

Det är alltså enligt Novus undersökning hela 48 procent av väljarna som har ganska eller mycket litet förtroende för EU.

Det kan leda till att röstdeltagandet påverkas i EU-valet som är den 26 maj. Det finns inte heller några etablerade partier som driver frågan om utträde ur EU denna gång sedan både SD och V nu avstår från det.

Slutsatsen hos EU-skeptiska väljare kan bli att de avstår från att rösta, säger Linda Berg.

– Ett annat vanligt alternativ i så fall är ju att det kan handla om väljare som väljer att inte gå och rösta. Det är ju också en möjlighet att det är det som kan bli konsekvensen om de inte känner att det finns något alternativ för dem.

Novus har intervjuat 1000 personer i åldern 18-79 år under perioden 28 mars - 3 april 2019. Svaren visar att stödet för Sveriges medlemskap i EU ändå är starkt.

Trots att alltså 48 procent har ganska litet, eller mycket litet, förtroende för EU så vill 65 procent att Sverige ska vara kvar som medlem i unionen.

Förklaringen till det finns främst i den oro och osäkerhet som orsakats av Storbritanniens planer på utträde, alltså brexit, säger Linda Berg.

– Att det är så osäkert. Vad ska egentligen hända? Ska de lämna – och i så fall när? Vilka villkor? Och vad kommer det att få för ekonomiska och politiska konsekvenser?

– Det är väldigt mycket osäkerhetsfaktorer och då brukar vi ju kunna föreställa oss att det leder till att fler tänker att: Nja det är nog bästa att sitta still i båten, bättre att vara kvar, säger Linda Berg, statsvetare vid Göteborgs Universitet.