Detta är språkvården

I sändningstillstånden för Sveriges Radio, SVT och UR slås fast att språkvårdsfrågor ska beaktas i programverksamheten. I vår språkpolicy är grundtankarna att språket ska kännetecknas av gott omdöme, användas med medvetenhet och att lyssnare och tittare utan störningar ska kunna uppfatta och tillgodogöra sig sändningsinnehållet. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar.


Det svenska språket förändras ständigt och det färgar av sig också på språket i radio och tv. För medarbetarna gäller det att alltid ha publiken i centrum. Nya ord och uttryck kan till exempel behöva en förklaring innan de är bekanta för en större allmänhet.


Begripligt, levande, korrekt och inkluderande – så tror vi att det språk ser ut som har störst chans att nå fram till lyssnare och tittare, effektivt och utan onödiga störningar. Just dessa språkmål är också de som brukar utkristallisera sig, när vi möter medarbetare på redaktioner och avdelningar. Med inkluderande språk menar vi ett språk som omfattar alla, som inte stereotypiserar, som inte innebär kränkande personbenämningar och som samtidigt är begripligt för publiken.

Att det förberedda talspråket är det som ofta fungerar bäst i radio och tv brukar de flesta också vara överens om. Ett ledigt språk, som precist och nyanserat kan förmedla sitt innehåll, ligger nära idealet.

Skriftfrågor har med åren fått allt större betydelse i verksamheten och vi arbetar för att kvaliteten ska vara hög även i appar, på webbsidor, vid programtextning och i text-tv.

Sveriges Radios språkpris
Sveriges Radio har delat ut språkpris sedan 1987. Till en början var det ett enda pris, men från 2001 till 2013 utsågs pristagare i två kategorier varje år, dels medarbetare i lokal kanal, dels medarbetare i riksprogram. Båda prisen gällde program på svenska språket. Från och med 2014 finns dessutom ytterligare en kategori – medarbetare i program på andra språk.

Prisets syfte är att främja det talade språkets utveckling och stimulera intresset för språkbehandlingen i radio. Det delas ut för ”föredömlig behandling av språket”.

Språkvårdare
Programbolagens två språkvårdare ger medarbetarna på Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion råd i alla slags frågor som rör språket. Det kan gälla uttal av namn på svenska eller utländska platser eller personer, liksom presentationsstil, begriplighet och språkriktighet. Vi besöker även redaktioner för att diskutera aktuella språkfrågor.

Språkvårdaren Lena Olausson är språkvetare med bland annat fonetik i sin examen. Lena har tidigare arbetat med språkrådgivning och uttalsfrågor på BBC, och här hemma i Sverige har hon jobbat som översättare.

Språkvårdaren Lotta Ederth har varit radio- och tv-journalist i ett 25-tal år; större delen av tiden som programledare på P4 Östergötland, men även som reporter, producent och Eko-presentatör. Lotta har också arbetat på SVT, TV4 och BBC och har universitetsstudier i svenska, nordiska språk, engelska och franska i bagaget.

Språkvården samarbetar även med Mediespråksgruppen och Språkrådet.