Förnybar energi

Marocko leder Afrikas energiomställning

2:11 min

Marocko i norra Afrika har de senaste åren satsat stort på utbyggnaden av förnybar energi. Kronjuvelen i Marockos energiomställning är energianläggning Noor.

Hör mer i Vetandets värld

Utbyggnaden av förnybar el i Marocko är så stor att landet i en internationell jämförelse bedöms vara ett av två länder i som är på väg att klara FN:s mål om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. 

På världens största solkraftanläggning, Noor, finns mer än en halv miljon speglar som koncentrerar solens strålar mot en punkt för att där värma en vätska till flera hundra grader. 

Det är mot Afrikas högsta byggnad, ett 243 meter högt torn, som solstrålarna riktas. Energin som lagras i vätskan används sedan för att få fart på en generator för att generera el, förklarar Mustapha Sellam som är platschef här.

Den här anläggningen är bara en av flera som de senaste fem åren byggts i Marocko. Och fler ännu större är på gång. Målet för 2020 är att 42% av elen ska vara grön – ett mål som Marocko med all sannolikhet kommer att nå.

Satsningarna har gjort att landet nu ligger i absolut framkant i Afrika vad gäller förnybar elproduktion. Marocko kan sägas vara del av en trend där det nu är i utvecklingsländer installationen av sol och vind-energi går snabbast.

En som har god insikt i utbyggnaden av förnybar energi i Marocko är Johan Lilliestam som är professor i energipolitik vid universitetet i Potsdam:

– Som jag ser det är Marockos mål ett väldigt ambitiöst mål, särskilt för ett utvecklingsland. Det hade varit ett högt mål för ett industriland också, så det är verkligen ett föregångsland, säger Johan Lilliestam.

Marcus Hansson
vet@sverigesradio.se