Ny webbplats mot hot och hat lanseras

1:43 min

Brottsoffermyndigheten lanserar i maj webbplatsen tystnainte.se, på uppdrag av regeringen. Detta som en del i regeringens stärkta arbete mot hot och hat.

Enligt regeringen upplever alltför många att deras möjligheter att fritt uttrycka sig i det offentliga rummet begränsas genom hot och hat. Brottsoffermyndigheten lanserar i maj lanserar webbplatsen tystnainte.se, på uppdrag av regeringen.

– Tystnainte.se vänder sig i första hand till enskilda personer och bland dem då just särskilt utsatta grupper som deltar i det demokratiska samtalet, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, konstnärer, men också författare och andra som deltar i samhällsdebatten, till exempel forskare och influencers. Vi vet ju att debattklimatet idag är tufft, säger Annika Öster som är generaldirektör på Brottsoffermyndigheten. 
 
Tystnainte.se ska också kunna användas av myndigheter och organisationer som behöver bättre verktyg för att stödja utsatta personer, men webbplatsen vänder sig alltså primärt till den enskilde som drabbats av hot och hat i den offentliga debatten och som behöver kunskap och råd.
 
– Webbplatsen ska ge en enkel väg in för att kunna ge en igenkänning och känna att man inte är ensam, säger Annika Öster.

Hon berättar att de förarbeten Brottsoffermyndigheten gjort till tystnainte.se visar att många drabbade accepterar ganska mycket när det häller hot och hat.

– Det gör ju också att det finns ett stort mörkertal, alltså att det inte kommer till polisen och de rättsvårdande myndigheternas kännedom på det sätt som faktiskt är angeläget. Det här är ytterst är ett hot mot demokratin. Den största risken är ju faktiskt att folk tystnar och inte lyfter sina åsikter, säger hon.