Barn till IS-anhängare

Kommuner förbereder sig på barn från Syrien

1:58 min

Säpo och polisen har gjort orosanmälningar till landets kommuner om de barn till svenska IS-anhängare som finns i Syrien. Stockholm stad förbereder sig nu på att barnen kan komma att återvända.

– Det har kommit in några sådana anmälningar till stadsdelar i staden, och det är svårt att utreda oron för barnen förrän de kommer till Sverige. Vi jobbar nu för att vi ska ha en god kontakt med psykiatrin, sjukvården så att det ska finnas ett sätt att hantera processen när barnen kommer hem, säger Christina Kiernan, samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholm.

Tidigare delade polisen och Säkerhetspolisen bara information med kommunernas socialtjänster som handlade om barn som redan återvänt från Syrien eller Irak, men nu har man också gjort orosanmälningar på de barn som fortfarande är kvar i konfliktområdet.

Syftet är enligt Säkerhetspolisen att kommunerna ska kunna förbereda sig för att det kan komma tillbaka barn. Enligt Fredrik Hallström, biträdande enhetschef på Säkerhetspolisen handlar det både om barn som rest från Sverige, men också om barn som fötts i IS kontrollerat område.

– Det är ju ett antal som har rest ner och under tiden har det också fötts ett stort antal barn. Det kan också vara så att några barn har så kallat adopterats för att deras föräldrar har avlidit eller liknande, säger Fredrik Hallström.

Enligt uppgifter från Center mot våldsbejakande extremism finns det runt 80 barn i olika läger i Syrien som har svenska föräldrar som anslutit sig till terrorgruppen IS.

Göteborg, Malmö, och Örebro är andra kommuner som fått information om att det nu kan komma tillbaka barn, men det gäller också flera mindre kommuner.

– Det är bra att man får informationen för då kan man också förbereda. Man tänker sig att de här barnen kommer kräva ganska mycket stöd när de kommer tillbaka. Vi vet ju inte riktigt hur de mår, vi hör att de är undernärda, och de finns ju massor av olika sjukdomar som går i de här lägren som man också måste ta hand om förutom eventuella trauman som barnen kan ha varit med om, säger Christina Kiernan, samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholm.

Det finns en stor osäkerhet om och i så fall när barnen skulle kunna komma till Sverige. Flera anhöriga har vädjat om hjälp, och beskedet från UD är att man arbetar med frågan.

Enligt Anders Kretz, senior rådgivare på Centret mot våldsbejakande extremism, som nu stöttar kommunerna i hur de ska agera, är det viktigt att kommunerna förbereder sig oavsett om man vet när barnen kommer eller inte.

– Jag tror att det viktiga i det här fallet är att ha en beredskap för att de kan dyka upp om en vecka, och de kan dyka upp om två år, men när och hur de kommer och vilken väg de tar, det är min erfarenhet att det är svårt att säga, säger Anders Kretz.