Regeringen ska utreda möjligheten att vittna anonymt

2:32 min

Regeringen kommer att utreda den omstridda frågan om anonyma vittnen. Beskedet kommer efter att riksdagen har krävt att regeringen agerar i frågan.

– Vi kommer ju ändå behöva utreda kronvittnesfrågan och vi kommer också att ha andra frågor i en sådan utredning. Då tänkte jag i samband med det också göra en översyn när det gäller anonyma vittnen för att till exempel se hur det fungerar i andra länder, och på det sättet tillmötesgå riksdagen, säger justitieminister Morgan Johansson.

Tror du att de oppositionspartier som har begärt detta är nöjda nu?

– Det vet jag inte, förstås, den frågan får ni får ni ställa till dem. Men nu skaffar vi oss ett bättre faktaunderlag i frågan.

En majoritet i riksdagen, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna uppmanade nyligen regeringen, i ett så kallat tillkännagivande, att utreda ett system med så kallade kronvittnen och möjligheten att vittna anonymt. Det är viktiga åtgärder för att kunna bekämpa den grova organiserade brottsligheten, enligt de fyra partierna.

Statsminister Stefan Löfven sade redan i regeringsförklaringen att ett system med kronvittnen ska utredas. Tanken är att kriminella som samarbetar med polisen ska få lägre straff. Men frågan om anonyma vittnen är kontroversiell. Enligt justitieminister Morgan Johansson skulle en sådan modell skulle innebära rättssäkerhetsproblem.

– Det kan finnas bakomliggande kopplingar mellan en misstänkt person och ett vittne, som inte kommer att kunna komma fram om det här är anonymt. Det är en grundläggande principiell invändning, säger Morgan Johansson.

Trots det tar justitieministern det så kallade tillkännagivandet på allvar.

– Riksdagen har begärt en sådan översyn, även om det var med väldigt knapp marginal, så bör man ändå gå riksdagen till mötes. Det innebär inte att vi inför det här systemet, det innebär bara att vi skaffar oss ett bättre faktaunderlag för att bedöma frågan, säger han.

Kristdemokraten Andreas Carlson, vice ordförande i justitieutskottet, förväntar sig att regeringen skyndsamt utreder den här frågan.

– Vi kan ganska snabbt se hur andra länder har organiserat ett system med anonyma vittnen. Här behöver frågan utredas och sedan behöver regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag, säger han.