Fosterdiagnostik känslig fråga i Tyskland

2:20 min

Möjligheten att genom fosterdiagnostik avgöra om en gravid kvinna bär på ett barn med Downs syndrom har väckt en känsloladdad debatt om etik i Tyskland.

Konflikterna mellan vad som är medicinskt möjligt, kommersiellt lukrativt men etiskt tveksamt präglas av en ständigt närvarande historisk dimension i Tyskland. Därmed är frågan om fosterdiagnostik känslig i landet. 

– Vi ska inte inbilla oss annat än att det här testet syftar till selektion. De allra flesta som får beskedet att de kommer att föda ett barn med Downs syndrom väljer att abortera fostret, sa en av de gröna ledamöterna i förbundsdagsdebatten nyligen.

Uttalandet har väckt stor uppmärksamhet den gångna veckan.

Sedan flera år är ett blodprov tillgängligt som jämfört med fostervattenprov innebär mindre risker för kvinnan och fostret och som ger säkrare information om eventuella kromosomavvikelser.

Men till skillnad från fostervattenprovet, som bekostas av sjukförsäkringen, måste blodprovet, som kostar omkring 2 000 kronor, betalas privat.

För att inte plånboken ska vara avgörande för de kvinnor som är i riskzonen, föreslås att också blodprovet ska vara gratis. Det har satt igång en mycket större diskussion. Kommer utvecklingen inom fosterdiagnostiken öka pressen på att barn som inte anses perfekta sorteras ut?

– Ju mer man kan testa, desto större risk för en strävan efter mönsterbebisar, befarade en kristdemokratisk ledamot och läkare till yrket.

Behovet av tydligare politisk kontroll över en allt snabbare utveckling var återkommande teman i debatten.

Förespråkarna för rätten till kostnadsfri fosterdiagnostik förenade det också med krav på mer stöd för barn med särskilda behov, för att inte bristen på stöd ska vara ett skäl att välja bort ett barn. 

– Avgörande för beslutet för eller emot ett barn med speciell genetiska egenskaper är om vårt samhälle välkomnar alla barn och deras familjer, sa en socialdemokratisk ledamot, den enda av de över 700 parlamentarikerna som själv har ett barn med Downs syndrom.