Kina

Ny kampanj: Skicka unga kineser till landet

2:51 min

I Kina börjar en ny kampanj för att skicka ut unga som frivilligarbetare till landsbygden.

Samtidigt har det styrande kommunistpartiet gått ut med en extra informationskampanj om att satsningen inte liknar tidigare kinesiska kampanjer då stadsbor tvingades ut på landsbygden.

– Barnen nuförtiden är så lyckligt lottade, och det är svårt att säga om de skulle klara av att arbeta på landet, säger Fru Guan i Peking, men hon tror att det vore bra att låta dem försöka en kortare period, på en månad eller så. Hennes granne herr Liu håller med. De tror båda att den nya kampanjen som kommunistpartiets ungdomsförbund nu driver om 10 miljoner volontärtillfällen på landet till år 2022, kan få unga stadskineser att inse hur bra de har det.

Av olika skäl togs de båda pekingborna aldrig själva ut till de risplanteringsbrigader som var vanliga under sommarloven på 70-talet, och undslapp också den långvariga förvisning från städerna som kunde drabba personer med en politisk inställning som bedömdes som felaktig.

Men när kommunistpartiets ungdomsförbund för några dagar sedan publicerade den nya kampanjen för att skicka ut miljoner unga på landet, väckte det associationer till den tid av klasskamp och politisk förföljelse då Mao Zedong beordrade ut intellektuella i jordbruket för att, som det hette "lära av bönderna".

De negativa kommentarerna märktes på nätet, och kommunistpartiets ungdomsförbund tvingades gå till motoffensiv och skicka ut en förtydligande artikel som förklarade att den nya kampanjen för att arbeta på landsbygden inte innebär samma saker som den tidigare.

Eftersom de flesta kineser under de senaste decennierna blivit stadsbor, håller vissa delar av Kinas landsbygd på att avfolkas, och medelåldern i byarna stiger.

Kommunistpartiets nya landsbygdskampanj säger sig vilja stödja professionalisering och entreprenörskap på landsbygden genom att skicka dit studenter och unga som studerat utomlands. Tanken är att de ska sprida kunskap om ny teknik, hälsa, finans och miljö, men också kultur.

Syftet med landsbygdskampanjen sägs också vara att fostra unga kineser till att följa kommunistpartiet och få en djup förståelse för den rådande politiska doktrin som kallas "Xi Jinpings tankar om socialism med kinesiska förtecken för en ny tidsålder". Det är framförallt till områden som var tidiga basområden för kommunistpartiet, områden med extrem fattigdom och områden med etniska minoriteter som unga frivilliga förväntas åka till.