Kritik mot socialtjänsten

Farsta socialförvaltning mest anmäld av alla stadsdelar

2:06 min

Socialförvaltningen i Farsta får skarp kritik. Nästan var tredje anmälan till IVO de senaste åren har riktats mot stadsdelen. För Carl Karppinen rasade allt när hans behandling mot missbruk avbröts.

De senaste åren har anmälningarna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om socialtjänstens arbete med personer i missbruk och psykisk ohälsa ökat i antal.

Och det skiljer sig mycket från stadsdel till stadsdel. I särklass flest anmälningar, nästan var tredje, riktas mot socialkontoret i Farsta, visar siffror som P4 Stockholm sammanställt.

De senaste två åren har 51 klagomål riktats mot socialtjänsternas arbete i Stockholm, av de har 18 riktats mot Farsta. Och under både 2017 och 2018 har Farsta ensamt fått fler än dubbelt så många anmälningar som någon annan enskild stadsdel.

Carl Karppinen, 29, är en av de som sökt hjälpt av stadsdelen. Han fick plats på behandlingshem i Norrland för sitt missbruk och psykiska ohälsa. Men Farsta socialtjänst beslöt att avbryta behandlingen i förtid, då de ansåg att han mådde bättre.

Då rasade allt, säger Carl Karppinen.

– Det fungerade jättebra på behandlingshemmet i Norrland. Jag har aldrig mått så bra egentligen under mina trettio år som just då.

Jag behöver verkligen hjälp. Jag gör vad som helst för att få det, men Farsta socialtjänst vill inte ge mig chansen.

Mängden klagomål har fått IVO att gå in och särskilt granska förhållandena i Farsta. Det ledde till hård kritik och klander två gånger på två år, för bland annat flera fall av slarv med dokumentation kring fattade beslut och behandlingar mot missbruk som avbrutits med kort varsel, likt Carls fall.

Per-Ove Mattson, avdelningschef på Farsta socialförvaltning, säger att de tar kritiken på stort allvar.

– Det är aldrig trevligt att bli kritiserad. Men vi försöker se positivt på det och använda det för att ändra rutinerna i vårt sätt att arbeta.