Nyckelbiotoper

Kritik mot att bolag ska skydda skog

2:37 min

Skogsbolag ska själva peka ut värdefulla skogar, så kallade nyckelbiotoper. Kritiker menar att staten borde ha den kontrollen för att garantera att områdena bevaras.

Svenska skogsägare förväntas ta ett stort eget ansvar för att bevara värdefulla skogar, bland annat så kallade nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper är de områden i skogen som är allra viktigast för att hotade arter ska överleva.

– Man bör ju ha en kontroll på nyckelbiotoperna från myndighetshåll för att veta att det är de viktigaste områdena som skyddas och för att veta att de här områdena blir kvar över tid, säger Frédéric Forsmark på naturskyddsenheten på länsstyrelsen i Norrbotten.

De stora skogsbolagen pekar själva ut de områden som är nyckelbiotoper och de kan också nedklassa en registrerad nyckelbiotop till skog som kan avverkas. Skogsstyrelsen utövar ingen kontroll på detta.

– Det är ju en ansvarsfråga, det är ju verksamhetsutövaren som har ansvaret att anmäla de områden som har höga naturvärden. Gör man inte det så sköter man sig inte i laglig mening, men vi kan tyvärr inte ha full kontroll på det här, säger Magnus Viklund, tillsynschef på skogsstyrelsen.

Kaliber varit i kontakt med skogsbolagen SCA, Bergvik, Holmen och Sveaskog som alla säger att det görs noggranna naturvärdesbedömningar och att en registrerad nyckelbiotop avregistreras bara om den tidigare bedömningen varit fel.

Men Frédéric Forsmark på länsstyrelsen i Norrbotten menar att avregistrering av nyckelbiotoper i förlängningen kan leda till skyddsvärda skogar huggs ner.

– Min erfarenhet är att nyckelbiotoper, i varje fall i Norrbotten, håller hög klass. Jag har hittills inte stött på någon nyckelbiotop som inte hållit nyckelbiotopsklass, säger han.

Sveaskog har nyligen fått bakläxa av sin certifieringsorganisation för att de gjort flera felaktiga bedömningar och missat höga naturvärden i skogen.

– Det är ju en bedömningssport kan man säga, så det är just bedömningar. Men jag känner mig väldigt trygg med de bedömningar vi gör och att vi inte avverkar nyckelbiotoper, säger Edvard Unsgaard pressansvarig på Sveaskog.