Läkare på nätet

Striktare regler för marknadsföring av vård

1:35 min

Region Sörmland har nu utformat nya riktlinjer för marknadsföring av vård.

Flera nätläkartjänster har sitt säte i Sörmland.

De nya riktlinjerna är strikta över vad man får och inte får göra i marknadsföringssyfte säger Monica Johansson, Socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande.

  • Reklam riktat till barn- och ungdomar ska inte vara tillåten.
  • Reklamen får inte bidra till omotiverad vård.
  • Marknadsföringen får inte vara påträngande, exempelvis får vårdgivare inte söka upp potentiella vårdtagare i hem eller på apotek.