EU-medel satsas på försöksodling

Biokol kan öka sparrisskörden

2:17 min

I ett pågående Leaderprojekt i Sanda undersöks om biokol både kan öka skörden och vara positivt för klimatet.

Odlaren Tomas Stenhuse har i ett år upplåtit en del av sin sparrisodling till ett företag på Gotland som drivs av Sebastian och Anne Meyer. De samarbetar med SLU och har beviljats nära 800 000 kronor via Leader Gute som delvis finansieras med EU-medel.

Förhoppningen är att försöket ska leda till en tioprocentig ökning av skörden och vara positivt för klimatet, säger Anne Meyer:

– Bikolen håller kvar vatten och näringsämnen i marken och ger det till växterna när de behöver det och så kan utsläppen av kväve minskas.

Biokolsprojektet är ett av dryga 40-talet pågående Leaderprojekt på Gotland. Sebastian Meyer säger att deras företag inte skulle ha kunnat satsa på ett storskaligt biokolsprojekt om de inte hade beviljats EU-medel.